Suomelan golfkerhon vuoden 2018 viimeisessä kuukausikokouksessa keskusteltiin kerhon toiminnasta ja valittiin kaudelle 2019-2020 koko johtoryhmä.

Eero Rautio jatkaa kerhon puheenjohtajana. Vankalla kannatuksella oli myös Jukka Erkko, joka valittiin syksystä 2019 alkaen kerhon varapuheenjohtajaksi ja kotisivujen hoitajaksi.

Cerrado del Águilan ja Calanovan kilpailuisäntinä useana vuonna toimineet Sirpa ja Make Kauppi sen sijaan ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä enää kaudella 2019-2020. Heidän tilalleen valittiin Maria ja Tuomo Martin.

Lauron kilpailuvastaavana jatkaa Mikko Saarinen, joka myös toimii kerhon sääntövastaavana ja sääntökouluttajana.

Sihteerinä jatkaa Sinikka Rautio ja Alhaurinin kilpailuvastaavana jatkaa Eero Rautio.

Tuomas Sistonen valittiin jatkamaan golfin kouluttajana ja valmentajana.

Matkavastaavan valinta jäi pöydälle ja johtoryhmän työstettäväksi. Päätettiin, että kun sopiva ja halukas henkilö löytyy, päästään suunnittelemaan kevään  ja syksyn golfmatkoja.