Toiminnan tarkoitus

  • edistää kerholaisten valokuvaus- ja kuvankäsittelytaitoja.
  • hoitaa Suomelayhdistyksen kuvapalvelu julkaisuihin ja arkistoihin. Perinnettä tallennetaan myös keräämällä vanhaa Suomelan toimintaan liittyvää kuvamateriaalia ja kulloistakin harrastuspiirien toimintaa. Kuvia toimitetaan pyydettäessä Suomelan kotisivuja varten ja kuvausapua voidaan antaa muillekin yhdistyksille.

Toiminnan sisältö

  • perehdyttää kerholaisia nykyaikaisen valokuvauksen tekniikoihin ja laitteisiin ja kuvankäsittelyohjelmistoihin. Kokouksissa tutustutaan valokuvauksen historiaan, kuvausmateriaaleihin ja –laitteisiin, kuvaustekniikkaan, kuvien jälkikäsittelyyn, kuvien teettämiseen ym. alaan liittyviin teemoihin.
  • tarjota kerholaisille ympäristö, jossa voivat aloittelija ja edistynyt harrastaja tuoda ja vertailla valokuvauksen aikaansaannoksiaan.
  • kerhon valokuvanäyttelyt

Toimintatavat

  • kerholaisten ja ulkopuolisten osaajien pitämät esitelmät alan aiheista.
  • tutustuminen alan julkaisuihin ja oppaisiin sekä internetin tarjoamiin palveluihin.
  • tehdään kuvausretkiä luonto- ym. kuvausta varten.